autoři ilustrací

Libor Fára (1925―1988) sochař, malíř, kostýmní výtvarník, scénograf, typograf a ilustrátor

Na konci 30. let studoval na pražském gymnáziu Na Smetance, kde byl jeho učitelem kreslení malíř Pravoslav Kotík. Fára gymnázium nedokončil, protože v roce 1941 propadl z německého jazyka. V letech 1942 až 1944, kdy navštěvoval soukromou školu Officina Pragensis Jaroslava Švába, vznikly první Fárovy malby a frotáže. Od počátku čtyřicátých let byl členem skupiny "spořilovských surrealistů". Na sklonku války byl Fára totálně nasazen na práci v Ringhofferově továrně v Praze. V roce 1945 dokončil Officinu Pragensis a nastoupil do ateliéru profesora Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Školu dokončil v roce 1951 v ateliéru profesora Františka Muziky. První větší Fárovy úspěchy jsou spojeny s prací pro divadlo. V roce 1953 nastoupil jako aranžér do Armádního uměleckého divadla E. F. Buriana, kde navrhoval kostýmy. Zde se setkal s Janem Grossmanem, s nímž později stál u vzniku Divadla Na zábradlí, pro které navrhl logo i celkovou grafickou podobu nejrůznějších tiskovin. Vedle ilustrací didaktických dětských knížek Čáp ztratil čepičku (1963) nebo Kam zvířátka utekla (1963) se věnoval propagační grafice; ve spolupráci s Činoherním klubem působil rovněž jako scénograf.

 

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE ANTIKVARIÁTU:

Jiřina Drtinová – ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU. SNDK, 1963.

 

PRODÁNO:

Jiřina Drtinová – ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU. SNDK, 1963.

 

Milan Korejs – KAM ZVÍŘÁTKA UTEKLA. Knížka – hračka. SNDK, 1963.